تازه ها: تجهیز کیوسک اطلاع رسانی LAMSY  به پرینتر A4 لیزری / تولید اولین سری کیوسک اطلاع رسانی ۴۲ اینچ ایستاده در شرکت مبنا پارس / افتتاح کیوسک های اطلاع رسانی فضای باز LAMSY در قطعات بهشت زهرا توسط شهردار تهران / عرضه کننده سیستم های جامع در حوزه اطلاع رسانی و خدمات مکانیزه / اولین تولید کننده کیوسک فضای باز و نمایشگر لمسی در ایران

محصولات

کیوسک استاندارد L400

اطلاعات تکمیلی در سایت جدید شرکت

 

 

L400 Series Model: L400C, L410C, L401C, L411C, GW410IN, L411IN

 

 Basic Specifications

Cabin Dimensions: Height 175 cm, Width 55cm, Depth 25 cm

۱۱IN

۱۰IN 

۱۱C

۰۱C

۱۰C 

۰۰C 

Metallic Cabin

Industrial PC

Touch Monitor

Industrial Touch

Ind. Keyboard

Static Painting

۱۷” Display Size

Metallic Cabin

Industrial PC

Touch Monitor

Industrial Touch

Static Painting

۱۷” Display Size

Metallic Cabin

P4  System

Touch Monitor

Industrial Touch

Ind. Keyboard

Static Painting

۱۷” Display Size

Metallic Cabin

P4  System

Touch Monitor

Normal Touch

Ind. Keyboard

Static Painting

۱۷” Display Size

Metallic Cabin

P4  System

Touch Monitor

Industrial Touch

Static Painting

۱۷” Display Size

Metallic Cabin

P4  System

Touch Monitor

Normal Touch

Static Painting

۱۷” Display Size

L4

Phone, Printer, Card Reader,  Camera, Speaker, Bluetooth Adapter, WiFi Adapter, Cooling Package, UPS

Optional

سفارش این محصول
بازگشت به ابتدا
بازگشت